CONSILIUL LOCAL
Atribuţiile Consiliului Local
Consilieri Locali
Comisii de specialitate
Calendarul comisiilor
Procese verbale
Hotărāri Consiliul Local
Regulament Organizare şi Funcţionare a CL Fagaras
Declaratii de avere si interese
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII PUBLICE
Liberul acces la inf. publice
Acte normative
Proiect BUGET 2010
Planul urbanistic general
Harta Municipiului Fagaras
Proiecte
Strategia de dezvoltare a Municipiului Făgăraș "Orizont 2020"
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele Romāniei
Senatul Romāniei
Camera deputatilor
Guvernul Romāniei
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Declaratii de avere si interese

 LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizată*)

privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei īn exercitarea demnitatilor publice, a funcţiilor publice şi īn mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea coruptiei
(actualizată pana la data de 20 iulie 2006*)
EMITENT: PARLAMENTUL

------------


*) Textul iniţial a fost publicat īn MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizată de S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra Neamt pana la data de 20 iulie 2006, cu modificările şi completările aduse ulterior.
Extras din lege ...

ART. III
    1. Titlul legii va avea următorul cuprins:
    LEGE pentru declararea şi controlul averii demnitarilor, magistraţilor, a unor persoane cu funcţii de conducere şi de control şi a funcţionarilor publici
    2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
    Art. 1. - Se instituie obligaţia declarării averii pentru demnitari, magistraţi şi asimilaţii acestora, persoane cu funcţii de conducere şi de control prevăzute īn prezenta lege şi pentru functionarii publici, precum şi procedura controlului averilor acestora īn cazul īn care exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori nu au fost dobāndite īn mod licit.
    3. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    Art. 2. - (1) Preşedintele Romāniei, deputaţii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum şi asimilaţii acestora, magistraţii şi asimilaţii acestora, consilierii judeţeni şi locali, primării, viceprimarii, prefectii, subprefectii, persoanele cu funcţii de conducere şi de control şi functionarii publici care isi desfăşoară activitatea īn cadrul autorităţilor publice centrale ori locale sau īn cadrul instituţiilor publice ori de interes public, personalul īncadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administraţie şi persoanele care deţin funcţii de conducere, de la director, inclusiv, īn sus, īn cadrul regiilor autonome de interes naţional sau local, al companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale la care statul sau o autoritate a administraţiei publice locale este acţionar, instituţiilor publice implicate īn realizarea procesului de privatizare, Băncii Naţionale a Romāniei, băncilor la care statul este acţionar majoritar, au obligaţia sa isi declare averea, īn condiţiile prezentei legi.
    (2) Obligaţia privind declararea averii revine, īn condiţiile prezentei legi, şi persoanelor care sunt numite īn funcţie de către Preşedintele Romāniei, Parlament sau primul-ministru.
    4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    Art. 4. - (1) Declaraţia de avere se depune după cum urmează:
    a) Preşedintele Romāniei, consilierii prezidentiali şi consilierii de stat depun declaraţia de avere la şeful Cancelariei Administraţiei Prezidenţiale;
    b) preşedinţii Camerelor Parlamentului, deputaţii şi senatorii depun declaraţia de avere la secretarul general al Camerei din care aceştia fac parte;
    c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat şi asimilaţii acestora, precum şi consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru depun declaraţia de avere la secretarul general al Guvernului;
    d) magistraţii şi asimilaţii acestora depun declaraţia de avere la Consiliul Superior al Magistraturii;
    e) persoanele prevăzute la art. 2 alin. (2) depun declaraţia de avere la secretariatele autorităţilor sau instituţiilor publice din care fac parte;
    f) consilierii judeţeni şi locali, precum şi primării şi viceprimarii depun declaraţia de avere la secretarii unităţilor administrativ-teritoriale;
    g) prefectii şi subprefectii depun declaraţia de avere la secretarul general al prefecturii;
    h) persoanele cu funcţii de conducere şi de control prevăzute la art. 2 alin. (1), functionarii publici şi personalul īncadrat la cabinetul demnitarului depun declaraţia de avere la compartimentul de resurse umane din cadrul autorităţilor publice, instituţiilor publice sau, după caz, al unităţilor din care fac parte.
    (2) Declaraţia de avere se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autorităţi ori instituţii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judeţene, după caz, ori īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea a III-a, īn termen de 30 de zile de la data depunerii. Cheltuielile de publicare se suporta de către persoanele juridice din care fac parte persoanele prevăzute la art. 2.
    (3) Persoana desemnată sa primească şi sa păstreze declaraţiile de avere eliberează depunatorului o dovada de primire şi ia măsuri pentru asigurarea publicării acestora, potrivit dispoziţiilor alin. (2).
    5. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.
    6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea următorul cuprins:
    Art. 6. - (1) Persoanele prevăzute la art. 2 au obligaţia ca, anual, īn situaţia īn care dobāndesc bunuri de natura celor prevăzute īn anexa, sa isi actualizeze declaraţia de avere. De asemenea, la īncheierea mandatului sau la īncetarea activităţii, ele au obligaţia sa depună o noua declaraţie privind averea pe care o deţin la data respectiva.
    7. Alineatele (3) şi (4) ale articolului 6 vor avea următorul cuprins:
    (3) Persoanele prevăzute la art. 2, numite īn funcţii pe perioade mai mari de 4 ani sau pe durata nedeterminată, au obligaţia ca, din 4 īn 4 ani, sa depună o declaraţie de avere actualizată
...

 

 

 

Notă: Documentele īnsoţite de sigla  sunt īn format PDF şi necesită instalarea aplicaţiei gratuite Adobe Acrobat Reader pentru vizualizare si tiparire. Pentru descarcarea documentelor īn format PDF, click dreapta pe link si alegeti optiunea  Save Target As...
Aplicatia se poate descarca gratuit. Click aici: 

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro