PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele Romāniei
Senatul Romāniei
Camera deputatilor
Guvernul Romāniei
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Centrul Informaţii cetăţeni

Scurta prezentare:

     C.I.C. Fagaras este un birou care functioneaza in scopul de a apropia autoritatea publica de cetatean, chiar mai mult de a face ca functionarul public sa depinda de cetatean, pentru ca aici cetateanul este persoana care comunica dorintele sale functionarului public, menirea acestuia fiind sa le trateze intr-o maniera avantajoasa pentru ambele parti.
     In cadrul C.I.C. Fagaras lucreaza in slujba cetateanului reprezentantii Primariei Municipiului Fagaras care ofera informatii despre modul de aplicare a Legii nr. 18/1991, Legii nr. 9/1998, Legii nr. 1/2000, informatii referitoare la ocrotirea minorului, dar si informatii despre problemele de urbanism.
     Chiar mai mult, aici, la C.I.C., cetatenii pot inregistra sesizarile in legatura cu aplicarea legilor precum si documentatii pentru obtinerea autorizatiilor de constructie, si a autorizatiilor de functionare pe baza liberei initiative.
     Amenajat intr-un spatiu primitor si usor accesibil cetatenilor, C.I.C. Fagaras dispune de o baza de date bogata in informatii din toate domeniile de activitate, iar functionarii publici care lucreaza aici sunt pregatiti sa intampine cetateanul ale carui probleme reprezinta scopul muncii autoritatilor publice locale.


Contact

Strada Republicii, Nr. 3, Fagaras, Jud. Brasov, cod 505200
E-mail: relatiicupublicul@primaria-fagaras.ro ,
Pagina web: www.primaria-fagaras.ro;

Telefon: 0268-211313, interior: 113, 114
Fax: 0268-213020


Program de relaţii cu publicul:
 

Luni 7.30 - 20.00
Marti 7.30 - 20.00
Miercuri 7.30 - 20.00
Joi 7.30 - 20.00
Vineri 7.30 - 20.00
Sambata Nu se lucreaza
Duminica Nu se lucreaza
   
  * in fiecare zi pauza de masa este intre orele 13 - 13.30

  Servicii oferite de CIC

1. Informarea cetăţenilor cu privire la serviciile oferite de Primărie   - Informare directă verbală, prin telefon sau corespondenţă
- Oferirea fluturaşilor informativi
- Oferirea broşurilor cu descrierea serviciilor oferite cetăţenilor
- Punerea la dispoziţie a formularelor pentru fiecare procedură birocratică

2. Asistenţă oferită cetăţenilor pentru rezolvarea problemelor aflate īn atribuţiile Primăriei şi Consiliului Local   - Asistenţă pentru completarea formularelor
- Explicarea paşilor pentru rezolvarea problemei
- Asigurarea contactelor cu alte servicii
- Īndrumarea cetăţenilor pe parcursul etapelor birocratice

3. Registratură (īnregistrarea, urmărirea şi eliberarea documentelor   - Informarea privind actele necesare pentru rezolvarea problemei
- Verificarea actelor prezentate
- Īnregistrarea documentelor
- Eliberarea bonului de registratură cu specificarea termenului de eliberare a documentului
- Urmărirea traiectoriei documentelor
- Prevenirea şi raportarea īntārzierilor
- Colaborarea cu celelalte servicii pentru simplificarea procedurilor birocratice
- Eliberarea documentelor şi avizelor

4. Asigurarea accesului liber la informaţia publică (include şi aplicarea Legii 544/2001)   - Oferirea informaţiilor publice (afişaj, buletin informativ anual care conţine informaţiile ce trebuie comunicate din oficiu, etc.)
- Publicarea buletinului informativ al primăriei
- Primirea şi īnregistrarea cererilor de informaţii publice
- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii
- Elaborarea răspunsului la cereri
- Transmiterea răspunsului īn termen la solicitant
- Prevenirea īntārzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor
- Raportarea situaţiei aplicării legii
- Organizarea punctului de informare şi documentare (PID)
- Asigurarea materialelor pentru informarea publicului:
Hotărārile Consiliului Local
Regulamente pentru comunitate
Lista serviciilor publice şi a prestatorilor
Lista impozitelor şi taxelor locale
Informaţii despre patrimoniul localităţii
- Realizarea Raportului anual privind activitatea Primăriei (include date despre starea economică şi socială a comunităţii)

5. Asigurarea transparenţei deciziei locale (52/2003)   - Informaţii referitoare la activitatea Consiliului Local şi Hotărāri ale Consiliului Local
- Afişarea proiectelor de hotărāri ale Consiliului Local
- Afişarea Hotărārilor Consiliului Local după aprobare
- Anunţarea datei şi ordinii de zi a şedinţelor Consiliului Local
- Anunţarea (afişaj, scrisori, ziar) a temelor de discuţie pentru īntālnirile obşteşti
- Anunţarea temelor supuse consultării cetăţenilor şi organizarea acţiunilor de consultare (sondaj, īntruniri publice)
- Organizarea campaniilor publice pe teme propuse de cetăţeni sau de Primărie
- Colectarea propunerilor cetăţenilor şi transmiterea lor celui care a iniţiat proiectul de hotărāre.

6. Aplicarea legii privind petiţiile (OG 27/2002) şi a legii nr. 233   - Primirea şi īnregistrarea petiţiilor
- Urmărirea rezolvării prin colaborare cu celelalte servicii
- Elaborarea răspunsului la petiţii conform atribuţiilor de serviciu
- Transmiterea răspunsului īn termen, la solicitant
- Prevenirea īntārzierii răspunsului prin urmărirea traiectoriei documentelor
- Raportarea situaţiei aplicării legii

7. Organizarea programului de audienţe a conducerii Primăriei (primar, viceprimari, secretar)   - Stabilirea orarului audienţelor īn colaborare cu conducerea primăriei
- Aplicarea procedurii de audienţe
- Urmărirea punerii īn aplicare a soluţiilor identificate īn audienţe prin colaborare cu celelalte servicii
- Raportarea rezultatelor audienţelor la conducerea Primăriei şi cetăţeni

8. Realizarea materialelor informative pentru cetăţeni şi derularea campaniei publice   - Elaborarea materialelor informative
- Elaborarea specificaţiei tehnice pentru licitaţia de tipărire
- Distribuirea materialelor
- Planificarea şi derularea campaniilor publice
- Colaborarea cu structurile asociative ale cetăţenilor pentru derularea campaniilor publice

9. Operarea Telefonului Cetăţeanului   - Primirea şi īnregistrarea apelurilor
- Oferirea informaţiilor telefonic sau ghidarea cetăţeanului pentru rezolvarea problemei
- Colaborarea cu celelalte servicii pentru urmărirea rezolvării problemelor sesizate telefonic
- Elaborarea şi transmiterea răspunsului īn scris pentru problemele care necesită mai mult timp pentru rezolvare
- Raport periodic asupra modului de rezolvare a problemelor sesizate prin telefon

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro