PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele României
Senatul României
Camera deputatilor
Guvernul României
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Urbanism

   

FORMULARE

 

     CERERE pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare

 

     CERERE pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală şi adresă

 

     CERERE pentru emiterea certificatului de urbanism

 

     CERERE pentru prelungirea valabilităţii autorizaţiei de construire/desfiinţare

 

     CERERE pentru prelungirea valabilităţii certificatului de urbanism

 

     COMUNICARE privind începerea execuţiei lucrărilor

 

     COMUNICARE privind încheierea execuţiei lucrărilor

 

     DECLARAŢIA privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizaţiei de construire

 

     Panou identificare investitie

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

AUTORIZATII DE CONSTRUCTIE

 

Anul: 20092010201120122013

(click pe an)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CERTIFICATE DE URBANISM

 

Anul: 20092010201120122013

(click pe an)

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMARE si CONSULTARE
 

 

 

 ANUNT - INFORMARE

(publicat in 26.02.2015, ora: 3:59 pm)

 

PUZ - SISTEMUL DE MANAGEMENT INTEGRAT AL DESEURILOR SOLIDE IN JUD. BRASOV

 

REGLEMENTARI

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 ANUNT - INFORMARE

(publicat in 17.11.2014, ora: 11:06 am)

 

     Municipiul Făgăras cu sediul in Făgăras, str. Republici, nr.3, cod postal 505200, tel 0268/211313 int. 123, fax 0268/216282 e-mail: integrare@primaria-fagaras.ro , anunta licitatie publica pentru atribuirea contractului avand ca obiect Servicii de reconstructie ecologica pe terenurile agricole degradate reunite în perimetrul de ameliorare Dealul Galatiului, procedura derulata conform anexei 2B la OUG nr. 34/2006. Valoarea estimata a contractului este de 2.160.940 lei inclusiv TVA. Data limita de depunere a ofertelor 24.11.2014 ora 10. Deschiderea ofertelor va avea loc la sediul autoritatii contractante in data de 24.11.2014 ora 12. Informatii privind modalitatea de atribuire a contractului precum si documentatia de atribuire pot fi solicitate la Municipiul Făgăras cu sediul in Făgăras, str. Republici, nr.3 -Biroul Proiecte, Achiziţii Publice si Investitii. (documentul in format electronic - CLICK)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNŢ PUBLIC
PRIVIND FINALIZAREA RAPORTULUI DE MEDIU-ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL

 

      Primăria Municipiului Fagăraş, judeţul Braşov, cu sediul în Făgăraş, str. Republicii nr.3, în calitate de titular , anunţă publicul interesat asupra disponibilizării proiectului de plan, finalizarea raportului de mediu pentru actualizare Plan Urbanistic General al Municipiului Făgăraş. Proiectul de plan menţionat şi raportul de mediu elaborat sunt disponibile publicului la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş şi la sediul Agenţiei de Protecţia Mediului Braşov, str.Politehnicii nr.3, de luni până joi, între orele 8,00-16,30, vineri de la orele 8,00-14,00.
     Observaţiile publicului se primesc în scris, cu datele de identificare ale reclamantului, zilnic între orele 8,00-16,00 la sediul Primăriei Municipiului Făgăraş, str.Republicii nr.3 şi la sediul APM Brasov, str.Politehnicii nr.3, în termen de 45 zile calendaristice de la data 22.02.2013

 

RAPORT DE MEDIU - PUG Fagaras

 

REGLEMENTARI Februarie 2013

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CU PRIVIRE LA INTENTIA DE ELABORARE P.U.Z.
extindere hală de productie si depozitare–SC JANBERTO IMOB SRL
- FAGARAS, str. NEGOIU, NR. 151 -

 

(PUZ - extindere hala Fagaras)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

CU PRIVIRE LA INTENTIA DE ELABORARE P.U.Z. - SC STEFTOSCANE GROUP S.R.L.
EXTINDERE HALA DE PRODUCTIE SI DEPOZITARE
- FAGARAS, str. NEGOIU, NR. 151A -

 

(PUZ - extindere hala Fagaras)

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNT - cu privire la intentie elaborare P.U.Z. - Construire parc fotovoltaic - SC KUNZ & SIRBU SRL - Fagaras, extravilan, zona Hurez

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ANUNT - cu privire la intentie elaborare P.U.Z. - Construire parc fotovoltaic - SC KUNZ & SIRBU SRL - Fagaras, extravilan, zona Galati

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Instiintare elaborare PUZ Fagaras

 

PUZ Fagaras - Incadrare Fagaras - Incadrare Fagaras 2

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

   

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro