PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele Romāniei
Senatul Romāniei
Camera deputatilor
Guvernul Romāniei
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Declaratii de avere (Lege)

LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 (*actualizata*)
privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice

si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei
(aplicabilă cu data de 25 noiembrie 2007*)
EMITENT: PARLAMENTUL
 

------------
*) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 21 aprilie 2003. Aceasta este forma actualizata de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra Neamt pana la data de 25 noiembrie 2007, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr. 40 din 20 mai 2003; LEGEA nr. 114 din 7 aprilie 2004; LEGEA nr. 171 din 14 mai 2004; LEGEA nr. 280 din 23 iunie 2004; LEGEA nr. 359 din 8 septembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 92 din 10 noiembrie 2004; ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 3 martie 2005; ORDONANTA DE URGENTA nr. 31 din 19 aprilie 2006; LEGEA nr. 96 din 21 aprilie 2006; LEGEA nr. 251 din 23 iunie 2006; ORDONANTA DE URGENTA nr. 119 din 21 decembrie 2006; LEGEA nr. 144 din 21 mai 2007.

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.


Extras

ART. III
Legea nr. 115/1996 privind declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, functionarilor publici si a unor persoane cu functii de conducere, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza*):
--------------
*) Legea nr. 115/1996 a fost modificata pana la data de 28 decembrie 2006 de ORDONANTA DE URGENTA nr. 24 din 21 aprilie 2004, ORDONANTA DE URGENTA nr. 14 din 3 martie 2005. Modificarile determinate de aceste acte normative se regasesc in formele actualizate ale Legii nr. 115/1996.

1. Titlul legii va avea urmatorul cuprins:
"LEGE
pentru declararea si controlul averii demnitarilor, magistratilor, a unor persoane cu functii de conducere si de control si a functionarilor publici"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 1. - Se instituie obligatia declararii averii pentru demnitari, magistrati si asimilatii acestora, persoane cu functii de conducere si de control prevazute in prezenta lege si pentru functionarii publici, precum si procedura controlului averilor acestora in cazul in care exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori nu au fost dobandite in mod licit."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 2. - (1) Presedintele Romaniei, deputatii, senatorii, membrii Guvernului, consilierii prezidentiali, consilierii de stat, secretarii de stat, subsecretarii de stat, precum si asimilatii acestora, magistratii si asimilatii acestora, consilierii judeteni si locali, primarii, viceprimarii, prefectii, subprefectii, persoanele cu functii de conducere si de control si functionarii publici care isi desfasoara activitatea in cadrul autoritatilor publice centrale ori locale sau in cadrul institutiilor publice ori de interes public, personalul incadrat la cabinetul demnitarului, membrii consiliilor de administratie si persoanele care detin functii de conducere, de la director, inclusiv, in sus, in cadrul regiilor autonome de interes national sau local, al companiilor si societatilor nationale, societatilor comerciale la care statul sau o autoritate a administratiei publice locale este actionar, institutiilor publice implicate in realizarea procesului de privatizare, Bancii Nationale a Romaniei, bancilor la care statul este actionar majoritar, au obligatia sa isi declare averea, in conditiile prezentei legi.
(2) Obligatia privind declararea averii revine, in conditiile prezentei legi, si persoanelor care sunt numite in functie de catre Presedintele Romaniei, Parlament sau primul-ministru."

4. Articolul 4 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 4. - (1) Declaratia de avere se depune dupa cum urmeaza:
a) Presedintele Romaniei, consilierii prezidentiali si consilierii de stat depun declaratia de avere la seful Cancelariei Administratiei Prezidentiale;
b) presedintii Camerelor Parlamentului, deputatii si senatorii depun declaratia de avere la secretarul general al Camerei din care acestia fac parte;
c) primul-ministru, membrii Guvernului, secretarii de stat, subsecretarii de stat si asimilatii acestora, precum si consilierii de stat din aparatul de lucru al primului-ministru depun declaratia de avere la secretarul general al Guvernului;
d) magistratii si asimilatii acestora depun declaratia de avere la Consiliul Superior al Magistraturii;
e) persoanele prevazute la art. 2 alin. (2) depun declaratia de avere la secretariatele autoritatilor sau institutiilor publice din care fac parte;
f) consilierii judeteni si locali, precum si primarii si viceprimarii depun declaratia de avere la secretarii unitatilor administrativ-teritoriale;
g) prefectii si subprefectii depun declaratia de avere la secretarul general al prefecturii;
h) persoanele cu functii de conducere si de control prevazute la art. 2 alin. (1), functionarii publici si personalul incadrat la cabinetul demnitarului depun declaratia de avere la compartimentul de resurse umane din cadrul autoritatilor publice, institutiilor publice sau, dupa caz, al unitatilor din care fac parte.
(2) Declaratia de avere se publica pe paginile de Internet ale Parlamentului, Guvernului, ministerelor, celorlalte autoritati ori institutii publice centrale, prefecturilor sau consiliilor judetene, dupa caz, ori in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, in termen de 30 de zile de la data depunerii. Cheltuielile de publicare se suporta de catre persoanele juridice din care fac parte persoanele prevazute la art. 2.
(3) Persoana desemnata sa primeasca si sa pastreze declaratiile de avere elibereaza depunatorului o dovada de primire si ia masuri pentru asigurarea publicarii acestora, potrivit dispozitiilor alin. (2)."

5. Alineatul (2) al articolului 5 se abroga.

6. Alineatul (1) al articolului 6 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 6. - (1) Persoanele prevazute la art. 2 au obligatia ca, anual, in situatia in care dobandesc bunuri de natura celor prevazute in anexa, sa isi actualizeze declaratia de avere. De asemenea, la incheierea mandatului sau la incetarea activitatii, ele au obligatia sa depuna o noua declaratie privind averea pe care o detin la data respectiva."

7. Alineatele (3) si (4) ale articolului 6 vor avea urmatorul cuprins:
"(3) Persoanele prevazute la art. 2, numite in functii pe perioade mai mari de 4 ani sau pe durata nedeterminata, au obligatia ca, din 4 in 4 ani, sa depuna o declaratie de avere actualizata.
(4) Neactualizarea declaratiei de avere, din motive imputabile, pana la data de 31 decembrie a fiecarui an, in situatia dobandirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declaratii in termen de 15 zile de la incetarea activitatii ori, dupa caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declaratie conduce la declansarea din oficiu a procedurii de control."

8. Alineatul (2) al articolului 14 va avea urmatorul cuprins:
"(2) Ordonanta de clasare se comunica partilor si parchetului de pe langa curtea de apel, in raza careia functioneaza comisia, precum si directiei generale judetene a finantelor publice in raza careia domiciliaza persoana a carei avere este supusa cercetarii."

9. Alineatul (1) al articolului 21 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 21. - (1) Cercetarea averii Presedintelui Romaniei, a deputatilor, senatorilor, membrilor Guvernului, secretarului general al Guvernului, conducatorilor autoritatilor publice numiti de Presedinte, de Parlament sau de primul-ministru, a judecatorilor Curtii Constitutionale, consilierilor de conturi, membrilor Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi si procurorilor financiari de pe langa aceasta, a magistratilor de la Curtea Suprema de Justitie si de la parchetul de pe langa aceasta, de la Parchetul National Anticoruptie, precum si de la curtile de apel si de la parchetele de pe langa acestea, aflati in functie, se face de catre o comisie speciala formata din:
- doi judecatori de la Curtea Suprema de Justitie, desemnati de adunarea generala a acestei curti, dintre care unul in calitate de presedinte;
- un procuror de la Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie, desemnat de procurorul general al Parchetului de pe langa Curtea Suprema de Justitie."

10. Alineatul (1) al articolului 26 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 26. - (1) Dispozitivul hotararii judecatoresti, ramasa irevocabila, prin care se constata provenienta ilicita a unor bunuri, se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se comunica organului de specialitate al Ministerului Finantelor Publice de la domiciliul persoanei a carei avere a fost cercetata, in vederea executarii. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justitiei."

11. Articolul 32 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 32. - Ordonanta de clasare a comisiei de cercetare ramasa definitiva sau, dupa caz, hotararea instantei de judecata ramasa irevocabila, prin care se constata ca provenienta bunurilor este justificata, va fi publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Cheltuielile de publicare se suporta din bugetul Ministerului Justitiei."

12. Articolul 37 se abroga.

13. Articolul 38 va avea urmatorul cuprins:
"Art. 38. - Persoanele prevazute la art. 2, care au detinut functii publice similare celor mentionate la acest articol, dupa 1 ianuarie 1990, avand, potrivit reglementarilor legale in vigoare, obligatia declararii averii, pot fi supuse controlului averilor, potrivit procedurilor stabilite prin prezenta lege, daca exista dovezi certe ca anumite bunuri ori valori, pe care le au in patrimoniu, nu au fost dobandite in mod licit."

14. Anexa privind declaratia de avere se inlocuieste cu anexa la prezentul titlu.

 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro