PRIMARIA
Primar
Viceprimar
Secretar
Conducerea UAT Fagaras
Organigrama primariei
Contacte / Telefoane utile
Realizari si Obiective Primar
Program de audiente
Acte utile / formulare online
Declaratii de avere (Lege)
Decl. de interese (Lege)
TUR Virtual Fagaras
Galerie foto
Regulament de organizare
Informatii de interes public
Rap. evaluare L52/L544 (2014)
  Dezbateri publice
 
 
 
INFORMATII UTILE
Program de functionare
Urbanism
Locuinte
Taxe si impozite
Centrul Informaţii cetăţeni
Evidenta Persoanelor
Primariile din jud. Brasov
ANUNTURI
Buget 2013 / Bilant PMF
Muzeul "Valer Literat"
Strategia "Orizont 2020"
Buget 2015 / Bilant PMF
Com. Fond Funciar / Situatie
Cooperare / Asociere
 
 
 
HARTA FAGARASULUI

 

 
 
 
ADRESE WEB UTILE
Presedintele României
Senatul României
Camera deputatilor
Guvernul României
Ministere
Institutii publice
Ministerul Internelor si Reformei Administrative

Informatii de interes public

 Numele și prenumele persoanelor din conducere:

 


GHEORGHE SUCACIU – Primarul Municipiului Făgăraș

str. Republicii nr. 3, Tel: 0268 / 211313 int. 100


VALENTIN CLONT – Viceprimarul Municipiului Făgăraș

str. Republicii nr. 3, Tel: 0268 / 211313 int. 112


Giunca Laura Elena – Secretarul Municipiului Făgăraș

str. Republicii nr. 3, Tel: 0268 / 211313 int. 120


 

 

 

 

 

 

 

 Responsabil comunicări în baza Legii 544/2001:

 


Pică Petronela

 str. Republicii nr. 3, Tel: 0268 / 211313 int. 101 sau 114


 

   Raport de evaluare a implementarii Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public și Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, în anul 2015


     RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2015


   Lista categoriilor de documente care constituie informatii de interes public, Anexa HCL 87/2003


 

     Bugetul local pentru anul 2016 si estimari pentru anii 2017 - 2019

 

     Sinteza programului de investitii

 

     Lista obiectivelor de investitii

 

     Bugetul Institutiilor publice si a activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii pe anul 2016 si estimari pentru anul 2017 - 2019

 


 

     Programul anual al achizitiilor publice al Municipiului Fagaras  (2015)

 


 

     Extras din Legea 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, art.5, alin. (1), obligativitatea instituției publice de a comunica, din oficiu, informațiile de interes public


ART. 5
(1) Fiecare autoritate sau instituţie publică are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a) actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;
b) structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;
c) numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d) coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de Internet;
e) sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f) programele şi strategiile proprii;
g) lista cuprinzând documentele de interes public;
h) lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia în care persoana se considera vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 


 

 

 

 

 

 


 


 


 

 


 

Copyright © 2006 - 2008. Primaria Municipiului Fagaras. Toate drepturile rezervate.
Concept si grafica : Marius Moruz | Programare Web realizata de: hDesign.ro