HOTĂRÂREA nr.150 din data de 23 mai 2018 - privind actualizarea unor suprafeţe din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Municipiului Făgăraş, atestat prin HG 972/2002

Nr. 150/2018 back