HOTĂRÂREA NR.207 din data de 27 iulie 2018 - privind completarea si modificarea anexei nr.l la HCL nr. 55/ 16.02.2018 privind CALENDARUL MANIFESTĂRILOR CULTURAL-EDUCATIVE, SPORTIVE şi ARTISTICE de int

Nr. 207/2018 back