Partea 1 - HOTĂRÂRILE nr.258-269 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren

Nr. 258-269/2018 back