Partea 2 - HOTĂRÂRILE nr.270-280 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren

Nr. 270-280/2018 back