Partea 3 - HOTĂRÂRILE nr.281-290 din data de 27 septembrie 2018 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren

Nr. 281-290/2018 back