HOTĂRÂREA nr.404 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii (pavilion vestiare şi recuperare), parte din

Nr. 404/2018 back