HOTĂRÂREA nr.405 din data de 28 noiembrie 2018 -privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren cu construcţii (tribună mică), parte din Baza sportivă/agre

Nr. 405/2018 back