HOTĂRÂREA nr.406 din data de 28 noiembrie 2018 -privind revocarea HCL nr. 360/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Crinului”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 2.178 mp,

Nr. 406/2018 back