HOTĂRÂREA nr.407 din data de 28 noiembrie 2018 -privind revocarea HCL nr. 361/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ” Aleea Livezii”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 1.220 mp, c

Nr. 407/2018 back