HOTĂRÂREA nr. 408 Din data de 28.11.2018 privind revocarea HCL nr. 359/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Cetăţii”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă de 7.502 mp, ca fiind

Nr. 408/2018 back