HOTĂRÂREA nr.409 din data de 28 noiembrie 2018 -privind revocarea HCL nr. 370/31.10.2018, aprobarea primei înscrieri a imobilului ”Strada Soldat Cristea Vasile”, imobil situat în Făgăraş în suprafaţă

Nr. 409/2018 back