HOTĂRÂREA nr. 410 Din data de 28.11.2018 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgăraş, prin înfiinţarea unui post de natură

Nr. 410/2018 back