HOTĂRÂREA NR. 411 Din data de 28 Noiembrie 2018 - privind aprobarea necesarului de aparatura si echipamente medicale la Spitalul Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Fagaras si aprobarea cofmantarii din buge

Nr. 411/2018 back