HOTĂRÂREA nr. 428 Din data de 13.12.2018 privind rectificarea înscrierilor de carte funciară privitoare la dreptul de proprietate înscris în CF. 103666 Făgăraş şi atestarea apartenenţei la domeniul pu

Nr. 428/2018 back