HOTĂRÂREA NR.434 din data de 19 decembrie 2018 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş şi ale Primarului Municipiului Făgăraş în calitate de intimaţi, în Dos

Nr. 434/2018 back