HOTĂRÂREA nr.8 din data de 30 ianuarie 2019 - privind modificarea şi completarea art. 3 din H.C.L nr. 431/2018 ca urmare a modificării modelului de acord de parteneriat conform solicitării Asociaţiei

Nr. 8/2019 back