HOTĂRÂREA nr.12 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului ” Strada Veteranilor tronson II, situat în Făgăraş, înscris în CF

Nr. 12/2019 back