HOTĂRÂREA nr.13 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului ” Strada Veteranilor tronson I, situat în Făgăraş, înscris în CF n

Nr. 13/2019 back