HOTĂRÂREA nr.18 din data de 30 ianuarie 2019 - privind actualizarea cu rata de inflaţie, comunicată de către Institutul Naţional de Statistică a cuantumului chiriei aplicată în anul 2019 pentru locuin

Nr. 18/2019 back