HOTĂRÂREA NR.22 din data de 30 ianuarie 2019 - privind aprobarea Studiului de oportunitate si a Caietului de sarcini in vederea delegării gestiunii Serviciului de Iluminat Public al Municipiului Fagar

Nr. 22/2019 back