HOTARAREA nr.24 din data de 30 ianuarie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţii- “Cinematograf Transilvania” situat în Făgăra

Nr. 24/2019 back