HOTĂRÂREA nr.112 din data de 16 mai 2019 -privind modificarea şi completarea art. 2 si 3 din H.C.L. 131/2018 ca urmare a actualizării indicatorilor tehnico- economici pentru obiectivul de investiţii ”

Nr. 112/2019 back