HOTĂRÂREA NR.113 din data de 16 mai 2019 - privind oportunitatea asocierii Municipiului Făgăraş cu Fundaţia Comunitară Ţara Făgăraşului în vederea organizării, desfăşurării şi a susţinerii financiare

Nr. 113/2019 back