HOTĂRÂREA nr.114 din data de 16 mai 2019 - privind angajarea unui avocat in Dosar nr.l33l/62/20l9 in care Municipiul Făgăraş, are calitatea de reclamant in contradictoriu cu Mănduc Constantin Sorin, o

Nr. 114/2019 back