HOTĂRÂREA NR.115 din data de 16 mai 2019 - privind angajarea unui avocat care să reprezinte interesele Municipiului Făgăraş în calitate de reclamant, în Dosar nr.4862/226/2018 aflat pe rolul Tribunalu

Nr. 115/2019 back