HOTĂRÂREA nr. 176 Din data de 26.06.2019 privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilelor situate în Făgăraş, str. Negoiu, bl.6, se. D, ap.l, înscris în CF nr. 10

Nr. 176/2019 back