HOTĂRÂREA nr. 184 Din data de 10.07.2019 privind aprobarea proiectului tehnic şi a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Amenajare Secţie pediatrie la Spitalul Municipal Dr.

Nr. 184/2019 back