HOTĂRÂREA nr.200 din data de 30 iulie 2019 privind modificarea Organigramei, a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Făgarăş si al Serviciului Public Comunitar L

Nr. 200/2019 back