HOTĂRÂREA NR.201 din data de 30 iulie 2019 -privind modificarea Statului de funcţii, a Organigramei si a Regulamentului de Organizare si Funcţionare ale Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăra

Nr. 201/2019 back