HOTĂRÂREA Nr. 211 Din data de 07 AUGUST 2019 - privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Serviciului de transport public local al Municipiului Făgăraş pe anul 2019

Nr. 211/2019 back