HOTĂRÂREA nr.240 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Cv Intersecţie - D-na Stanc

Nr. 240/2019 back