HOTĂRÂREA nr.241 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Centrală termică- Cv. Zona Gării,situat

Nr. 241/2019 back