HOTĂRÂREA nr.243 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Centrală termică - Cv. T. Vladimirescu,s

Nr. 243/2019 back