HOTĂRÂREA nr.244 din data de 26 septembrie 2019 - privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Făgăraş a imobilului teren şi construcţie - Punct termic-Cv Cîmpului I,situat în Făg

Nr. 244/2019 back