HOTĂRÂREA NR.246 din data de 26 septembrie 2019 - privind acordarea de burse elevilor din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă care se acordă elevilor în anul şcolar 2019-2020

Nr. 246/2019 back