HOTĂRÂREA NR.46 din data de 19 februarie 2020 - privind propunerea de aprobare a CALENDARULUI MANIFESTĂRILOR CULTURAL- EDUCATIVE, SPORTIVE ŞI ARTISTICE de interes municipal, care se vor desfăşura pe p

Nr. 46/2020 back