HOTĂRÂREA NR.48 din data de 19 februarie 2020 privind modificarea şi completarea art. 1 din H.C.L. 177/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizarea Casei de Cultură Făgăraş şi înfiinţare Centru

Nr. 48/2020 back