HOTĂRÂREA nr.51 din data de 19 februarie 2020 - privind transformarea unor funcţii publice de execuţie vacante din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului asd

Nr. 51/2020 back