HOTARAREA NR.53 din data de 26 februarie 2O20X’, privind aprobarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii servicMiuj^hVcie alimentare cu energie termică în sistem centralizat în Municipiul Fă

Nr. 53/2020 back