HOTĂRÂREA NR.54 din data de 26 februarie 2020 - privind darea in administrare a serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, inclusiv a infrastructura tehnico-edilitară s

Nr. 54/2020 back