HOTARAREA NR.55 din data de 26 februarie 2020 - privind stabilirea de principiu a preţului local pentru serviciul de alimeniare^enîralizată cu energie termică furnizat/prestat utilizatorilor de către

Nr. 55/2020 back