HOTÂRÂREA nr.101 din data de 30 aprilie 2020 - privind aprobarea ordinii de zi a şedinţei publice ordinara, precum şi ordinea de zi suplimentară a Consiliului Local al Municipiului Fagaras din data de

Nr. 101/2020 back