HOTĂRÂREA NR. 103 din data de 30 aprilie 2020 - privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021, ca urmare a indexării cu indicele de inflaţie comunicat de Ministerul Finanţelor Publ

Nr. 103/2020 back