HOTARAREA NR.109 din data de 30 aprilie 2020 - privind modificarea şi completarea Anexei la HCL 227/2015 în sensul aprobării modelului Contractului de prestare a serviciului de salubrizare pentru agen

Nr. 109/2020 back