HOTĂRÂREA nr.111 din data de 30 aprilie 2020 privind aprobarea documentaţiei de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor de .exploatare cu nr. De 12, De 718/12, De 900/18, De 1070/1/1/8, aparţi

Nr. 111/2020 back